Hierlangs staan de teamindelingen van de senioren voor het seizoen 2021-2022.