Voor het eerst in het 63 jarig bestaan van onze vereniging is afgelopen donderdag de ledenvergadering, genoodzaakt door alle corona perikelen, online gehouden. Deze vergadering stond gepland voor afgelopen oktober, maar in de hoop deze op korte termijn op de reguliere manier te kunnen houden werd die misschien tegen beter weten in uitgesteld. 

Voorzitter Rene van den Akker opende, van uit zijn luie stoel, om iets na achten de vergadering en heette iedere deelnemer van harte welkom en hij sprak de hoop uit dat er weer snel gevoetbald kon gaan worden want de contacten met de  leden in het weekend en op de donderdag avonden worden node gemist. Daarna is het woord aan Marcel van de Tillaart die de notulen van de vorige ledenvergadering behandeld en deze worden zonder aanmerkingen van de vergadering goedgekeurd. Mark Sigmans leest daarna het jaarverslag van de jeugd voor en meld verder dat de nieuwe shirts van de jeugd Keldonk/Boerdonk al een paar maanden klaar liggen en dat deze zo snel als het weer mogelijk is met een feestelijk tintje zullen worden uitgereikt. Verder kondigt Mark Sigmans aan dat hij na het volgende seizoen gaat stoppen als hoofdjeugdleider en het bestuur gaat op zoek naar een geschikte opvolger. 

Marcel van de Tillaart krijgt daarna het woord voor het jaarverslag van de senioren. Marcel heeft het echter zo gehad met het seizoen 2019/2020 dat hij alvast het jaarverslag van het nu lopende seizoen ten gehore brengt. We kunnen het maar gehad hebben. Het financiële jaarverslag wordt door penningmeester Jeroen van den Acker behandeld en hieruit blijkt dat, omdat er een tijd niet gevoetbald mocht worden, de inkomsten natuurlijk een stukje lager zijn dan vorige seizoenen. Verder is er een grote kostenpost voor het groot onderhoud van het tweede veld dat sinds dit seizoen voor eigen rekening is. We komen wel in aanmerking voor de aangevraagde steunmaatregelen. De vereniging is ondanks dit mindere jaar financieel kerngezond en daarom is besloten dat er bij de leden dit verdere seizoen geen contributie word geïnd. De kascontrolecommissie heeft de cijfers gecontroleerd en geen bijzonderheden geconstateerd. Bij de bestuursverkiezing werden Maik Opsteen en Jeroen van den Acker herkozen en stelde Ingrid van Zutphen zich niet herkiesbaar. Om de plaats van Ingrid in te vullen gaat het bestuur op zoek naar vervanging en de voorkeur gaat uit naar een dame, omdat dan de damestak ook in het bestuur vertegenwoordigd blijft. 

Stijn Verwegen meld dat de bouwactiviteiten, de verbouwing van de kantine, de zonnepanelen op de kleedlokalen en een nieuw scorebord op een paar kleinigheidjes na helemaal zijn afgerond. Voorzitter Rene van den Akker bedankt hier de vele vrijwilligers voor die fantastisch werk hebben geleverd. Ook is er een nieuw speeltoestel geplaatst dat gesponsord is door Restaurant KOKS uit Gemert. 

Hierna bedankt de voorzitter alle deelnemers aan de vergadering en sluit af met de hoop dat we er het volgend seizoen weer vol gas tegen aan kunnen.