Met ingang van dit seizoen zijn de jeugdcontributies van Boerdonk en Keldonk gelijk getrokken. Het jaarbedrag voor de minis, pupillen en junioren bedraagt 80 euro per jaar. Deze week zal voor het tweede halfjaar 2018 de contributie via de automatische incasso geincasseerd worden voor een bedrag van 40 euro per kind.

De bedragen van de senioren blijven gelijk aan die van vorig jaar. Over het tweede halfjaar 2018 zal een bedrag van 77 euro geincasseerd worden.