De toepstand na 4 april 2019. In de kolom geschoond is het slechtste resultaat al in mindering gebracht.